TMR
Stanserhorn

Organismes d’autorégulation (OAR) UTP

Profilbild
Alexander Stüssi
Chef OAR UTP
Tél. +41 31 359 23 22
alexander.stuessi@utp.ch
Profilbild
Ernst Bigler
Responsable du service de révision OAR UTP
Tél. +41 31 359 23 64
ernst.bigler@utp.org
Profilbild
Claudia Sierck
Responsable du service spécialisé OAR UTP
Tél. +41 31 359 23 63
claudia.sierck@utp.ch
Profilbild
Kai-Leonie Tschan
Responsable du service d’enquête OAR UTP
Tél. +41 31 359 22 56
kai-leonie.tschan@utp.ch